Fraflytning

Dato for fraflytning
Du skal være fraflyttet lejemålet 14 dage før opsigelsesperiodens ophør.

Flytteopgørelse
Du vil modtage en flytteopgørelse senest 2 uger fra flyttesyn af lejligheden.

Aflæsning af vand og varme
Vi bestiller Techem til aflæsning af varme- og vandmålere.

Afmelding af tv
Foretages af lejer

Afmelding af el
Udlejer afmelder. Du skal IKKE foretage noget i den forbindelse. Hvis du framelder dig før lejemålets ophør, vil du blive opkrævet for den regning forsyningsselskabet fremsender i udlejers navn.

Flyttesyn
Her skal lejligheden være rengjort og tømt for alle effekter. Der skal foretages et flyttesyn, hvor både lejer og --- er til stede for at gennemgå lejligheden. På baggrund af dette flyttesyn og eventuelle andre mellemværender afregnes depositum.

Aflevering af nøgler
Dette sker i forbindelse med flyttesynet.

Rengøring
Lejligheden skal afleveres grundig rengjort. Husk skabe, skuffer, hårde hvidevarer, bruseniche, toilet m.v.

Her kommer et skema, som lejere skal udfylde